.M.A תואר שני במדעי היהדות

“כי האדם עץ השדה” – כמו העץ, ככל שהשורשים שלנו חזקים יותר, אנחנו חזקים יותר.

הקריה האקדמית אונו מזמינה אותך להעמיק שורשים ולהצטרף למסורת של אלפי שנות לימוד יהודי. יחד נוכל להעמיק את הידע ברעיונות היסוד שעיצבו את היהדות והחברה היהודית מראשית ימיה, מתוך נקודות מבט ישראלית רלוונטית, רב תרבותית מורכבת ועמוקה.

תואר שני במדעי היהדות, למידה בזום + 3 מפגשים פרונטליים בכל סמסטר.

ייחודי לתואר

  • משך הלימודים – שנה אחת ובמתכונת של יום בשבוע
  • הטבה לעובדי.ות כוחות הביטחון
  • מוכר לזכאות מקרן ידע ובשעות פיתוח מקצועי באופק חדש
  • מוכר להחזרי שכ”ל ממשרד החינוך
  • התוכנית מוכרת למלגות מהסתדרות המורים / ארגון המורים
badge