.M.A מדעי היהדות

“כי האדם עץ השדה” – כמו העץ, ככל שהשורשים שלנו חזקים יותר, אנחנו חזקים יותר.

הקריה האקדמית אונו מזמינה אותך להעמיק שורשים ולהצטרף למסורת של אלפי שנות לימוד יהודי. יחד נוכל להעמיק את הידע ברעיונות היסוד שעיצבו את היהדות והחברה היהודית מראשית ימיה, מתוך נקודות מבט ישראלית רלוונטית, רב תרבותית מורכבת ועמוקה.

הלימודים יתקיימו במתכונת היברידית!

ייחודי לתואר

  • משך הלימודים – שנה אחת ובמתכונת של יום בשבוע
  • הלימודים מתקיימים בקמפוס קרית אונו במתכונת היברידית
  • הטבה לעובדי.ות כוחות הביטחון
  • מוכר לזכאות מקרן ידע ובשעות פיתוח מקצועי באופק חדש
  • מוכר להחזרי שכ”ל ממשרד החינוך
  • התוכנית מוכרת למלגות מהסתדרות המורים / ארגון המורים
badge